• Надання приміщень для втілення творчих проектів;

  • Надання послуг з оргацізаціі та проведення творчіх заходів, концертів, вистав тощо;
  • Оренда костюмів, декорацій, реквізиту.